แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - webmaster

หน้า: [1] 2 3 ... 6
1
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญ หล่อหลวงปู่หมุนองค์ใหญ่กันครับ ใครสะดวกที่วัดเรียนเชิญที่วัดครับ ตะได้พบปะครูบาอาจารย์สายหลวงปู่หมุน และลูกศิษย์ของหลวงปู่ครับ ใครไม่สะดวกเดินทางแต่อยากร่วมบุญด้วย เชิญที่บัญชีท่านเจ้าอาวาส วัดป่าหนองหล่ม พระอาจารย์ขวัญเมือง ได้เลยครับ

ข้อความโดย ... สหายปราจีนฯ บารมีหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล

2
วัตถุมงคลและเครื่องราง รุ่น บูชาครูบูรพาจารย์เหนือโลก เวฬุวันธรรมวิหาร อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ เพื่อหารายได้ก่อสร้าง "วิหารบูรพาจารย์เหนือโลก" เป็นรุ่นแรกที่ออกในนามเวฬุวันธรรมวิหารและวัดสร้างเอง โดยมี "หลวงปู่อุดมทรัพย์" เป็นประธานดำเนินการ....หลวงปู่อุดมทรัพย์ (จ่อย สิริคุตฺโต) ผู้สร้างตำนานหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล วัดป่าหนองหล่ม จ.สระแก้ว อันลือลั่น บัดนี้ จะเริ่มปฐมบทแห่งวัตถุมงคลเวฬุวันธรรมวิหาร จ.ศรีสะเกษ เพื่อบูชาครูบูรพาจารย์เหนือโลก โดยการสร้างวัตถุมงคลและเครื่องรางด้วยมวลสารและทนสิทธิ์ในตำนานเพื่อจารึกไว้ในแผ่นดิน
วัตถุมงคลและเครื่องราง ที่รวมสุดยอดมวลสารในตำนาน ซึ่งเป็นการรวมทั้งศาสตร์และศิลป์เข้าด้วยกัน เพื่อให้สมกับคำว่า "เหนือโลก" โดยสร้างรวมทั้งหมด ๔ แบบ ได้แก่
๑. รูปเหมือนเหนือโลก “หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล”
๒. พระปิดตาเหนือโลก "ภควัมบดี" อุดมทรัพย์ - อุดมโชค
๓. พระขรรค์เหนือโลก “ท้าวเวสสุวรรณ”
๔. ประคำโทนเหนือโลก “พระราหู”เรื่อง ขยายเวลาการจองบูชาวัตถุมงคล รุ่นบูชาครูบูรพาจารย์เหนือโลก

เนื่องด้วยวัตถุมงคลรุ่นนี้ออกในนามเวฬุวันธรรมวิหาร อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ อันมีหลวงปู่อุดมทรัพย์ (จ่อย สิริคุตฺโต) เป็นประธานสงฆ์ ได้ดำริในการจัดสร้างเพื่อหาทุนก่อสร้างวิหารบูรพาจารย์ไว้เป็นที่สักการบูชาของผู้เคารพนับถือครูบาอาจารย์สายเหนือโลก จึงได้ตั้งชื่อตามเจตนานั้นว่า “รุ่นบูชาครูบูรพาจารย์เหนือโลก” ดังที่ท่านทั้งหลายได้รับทราบกันแล้วนั้น และได้ทำพิธีพุทธาภิเษกไปแล้ว ๘ วาระ ยังคงเหลืออีก ๓ วาระ ตามกำหนดการเดิมนั้น มีกำหนดปิดจองในวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ รับวัตถุมงคลตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

บัดนี้ ทางวัดเห็นว่าฤกษ์ดีบูชาครูคือ “วันไหว้ครู” ซึ่งอยู่ในเดือนมิถุนายนของทุกปี อันจะตรงกับชื่อของรุ่นว่า “บูชาครูบูรพาจารย์เหนือโลก” เพื่อให้เข้มขลังครบพิธีตามวิชาสายเหนือโลก จึงขอขยายเวลาในการเปิดจองออกไปอีกตามกำหนดการดังนี้ ปิดจองวัตถุมงคลวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ รับวัตถุมงคลตั้งแต่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ หลังพิธีพุทธาภิเษกครั้งสุดท้าย ณ เวฬุวันธรรมวิหาร อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ เป็นต้นไป

จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ผู้จัดสร้างในนามหลวงปู่อุดมทรัพย์ (จ่อย สิริคุตฺโต)
ประธานสงฆ์เวฬุวันธรรมวิหาร อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ

6
คำร้อง/ทำนอง พลเดช แสนบัวคำ เรียบเรียง/มิกซ์ & มาสเตอร์ริ่ง ภคพล กรกระหนก
ขับร้อง : นิค นิรนาม -พลเดชแสนบัวคำ -ภคพล กรกระหนก -อ๊อด นภเก้า (มนตรี สุรนารถ)- คอรัส น้องแนน
ที่ปรึกษา พระอาจารย์ขวัญเมือง สุธโม พันตำรวจโท ระพิน ชาติไทย

7
สวัสดีครับ...ทุกท่าน

วันนี้ผมมีพระคาถาดีๆ ที่ได้เรียบเรียงขึ้นใหม่ มานำเสนอครับ...

พระคาถาพระพุทธเจ้า 5 พระองค์เปิดโลก ( นะโม 3 จบ )

พระพุทธังอาราธนา พระพุทธเจ้าเปิดโลก
พระธัมมังอาราธนา พระพุทธเจ้าเปิดโลก
พระสังฆังอาราธนา พระพุทธเจ้าเปิดโลก

นะเปิดบุญ โมเปิดบารมี พุทเปิดวาสนา ธาเปิดจิต ยะเปิดธรรม
เปิดโลกเปิดจิตครอบจักรวาล ด้วยนะโมพุทธายะ

ยะเปิดกรรมดี ธาเปิดงานดี พุทเปิดโชคดี โมเปิดลาภดี นะเปิดอำนาจดี
เปิดสิ่งดีๆทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้า ด้วยยะธาพุทโมนะ

นะมะพะธะ พุทธัง ธัมมัง สังฆัง ขออำนาจบารมีของพระรัตนตรัย โปรดเชื่อมโยงบุญบารมี ทานบารมี ศีลบารมี วิริยะบารมี เมตตาบารมี ปัญญาบารมี วาสนาบารมี ฌาณบารมี ญาณบารมี ทั้งหลายทุกภพทุกชาติของข้าพเจ้า จงมารวมกัน ณ ปัจจุบันชาติ และขอพลังบารมีทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้า ณ กาลบัดนี้... เปิดโลก เปิดจิต เปิดธรรม เปิดด้วยนะโมพุทธายะ ยะธาพุทโมนะ

( ขั้นต่ำ 3 จบครับ ควรหมั่นสวดเป็นประจำทุกวัน ยิ่งหลายจบยิ่งดี... )

เคล็ดลับในการสวดภาวนาพระคาถาคือ...
ศรัทธาในคุณพระรัตนตรัย ( น้อมใจระลึกนึกถึงให้เกิดภาพในใจ และระลึกถึงบารมีพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์ในขณะสวด )

มีปัญญามีความเข้าใจในอานิสงส์ของพระคาถา ( เพื่อพัฒนาจิตให้มีคุณธรรมและมีคุณภาพ ) มีความเพียรในการสวดภาวนาที่ต่อเนื่อง ( สวดให้ติดจิตขึ้นใจ ) เป้าหมายเพื่อพัฒนาจิตใจตนเอง ไปสู่ความบริสุทธิ์...

*** พระคาถานี้เกิดจากแนวความคิดหนึ่ง หลังจากผมมีโอกาสไปพบอาจารย์ท่านหนึ่ง ซึ่งท่านให้แง่คิดว่า คนเราเกิดมานับภพชาติไม่ถ้วน บางคนสร้างสมบุญกุศลมามากมาย แต่ปัจจุบันไม่รู้วิธีนำบุญมาใช้ อาจารย์ก็ให้แนวคิดมา ผมเองก็นำมาคิดต่อ...เลยลองหาข้อมูลหาคำอธิฐานหรือพระคาถาดีๆในเว็บต่างๆ เพื่อเป็นแนวทาง แล้วลองนำมาเรียบเรียงเป็นพระคาถาบทใหม่ ...ตอนแรกก็กะว่าจะนำมาไว้สวดภาวนาคนเดียว แต่เมื่อได้ทดลองสวดอยู่หลายวัน ก็มีแนวคิดว่าถ้าสวดคนเดียวประโยชน์เกิดน้อย ถ้าเป็นพระคาถาที่ดี ให้คนอื่นได้มีโอกาสสวดภาวนาด้วย น่าจะเกิดประโยชน์มากกว่า เลยลองคัดลอกไปให้ท่านอาจารย์พิจารณาดู อาจารย์กล่าวว่าเป็นพระคาถาที่ดีครับ เหมาะที่จะนำไปเผยแผ่ต่อได้ครับ ... ผมก็เลยมานำเสนอให้ทุกท่านได้ทดลองสวดภาวนากันครับ


คาถาบทเดิม
"นะโมพุทธายะ ยะธาพุทโมนะ" พลังพระเปิดโลก เป็นพระคาถาเก่าแก่มาแต่โบราณกาล เป็นพระคาถาศักดิ์สิทธิ์มากของพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ในภัทรกัปนี้ ได้แก่

นะ-คือ พระพุทธเจ้ากุกกะสันโธ องค์แรกในภัทรกัปนี้
โม-คือ พระพุทธเจ้าโกนาคม องค์ต่อมา
พุท-คือ พระพุทธเจ้ากัสสปะ องค์ถัดมา
ธา-คือ พระพุทธเจ้าพระสมณโคดม องค์ปัจจุบัน
ยะ-คือ พระพุทธเจ้าพระศรีอริยเมตไตรยในอนาคตกาลข้างหน้าเรียบเรียงใหม่โดยคุณเอกณัฏฐ์
บุญกุศลใดที่เกิดจากการเรียบเรียงพระคาถาและเผยแผ่ ขออุทิศบุญกุศลที่เกิดขึ้นให้แก่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ที่ได้อบรมสั่งสอนดวงจิตของข้าพเจ้ามาตั้งแต่อดีตชาติ จนถึงชาติปัจจุบัน

ใครเหมาะที่จะสวดบทนี้บ้าง
1.ผู้ที่หวังความเจริญในชีวิต การงาน การค้า ความสุขสมบูรณ์
2.ผู้ที่ปฏิบัติธรรม...จะช่วยไปดึงบารมีเก่ามาส่งเสริมการปฏิบัติทางจิต
3.ผู้ที่กำลังหลงทางในชีวิต...บุญและแสงสว่างแห่งธรรมจะมาปรากฎในจิต

สรุปว่า ...สวดได้ทุกเพศทุกวัยครับ ควรสวดเป็นประจำทุกวันนะครับ

ท่านอาจารย์ที่เมตตาช่วยพิจารณาบทพระคาถา ท่านเองฝึกจิตมาตั้งแต่อายุ 13 ฝึกสมาธิมาตั้งสามสิบกว่าปี ตอนนี้ท่านฝึกวิปัสสนาต่อยอดอยู่ ( มหาสติ ) จิตท่านละเอียดมากๆๆๆ ( อรูปฌานขั้นสูง ) ถ้าบทพระคาถาไม่ดีจริง ท่านย่อมรู้ได้โดยจิตสัมผัส... ท่านอาจารย์คงไม่เห็นด้วยกับการนำมาเผยแผ่อย่างแน่นอน...

ก็หวังว่าทุกท่านจะทดลองสวดกันดูครับ ลองสวดดูสักอาทิตย์ก่อนก็ได้ครับ แล้วจะรู้สึกได้เองครับ ถ้าจิตรู้สึกดี...ก็ขอให้สวดต่อไปนะครับ และถ้ามีโอกาสก็ลองให้คนรอบข้างสวดด้วยนะครับ (หรือแชร์ต่อ) การได้ช่วยคนอื่นไปด้วย บุญบารมีก็เพิ่มขึ้น...อานิสงส์ของการสวดก็มากขึ้นตามบารมีธรรม...

หวังว่าทุกท่านจะได้พบสิ่งดีๆ...และธรรมจะปรากฎในจิตของทุกท่าน
ด้วยความปรารถนาดี
เอกณัฏฐ์

8
พิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล รุ่น พึ่งบารมี
ณ.วัดบ้านเวินไซใหญ่ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว

9ทรงอภิญญาวาจาปกาศิต
เนรมิตรอธิฐานบารมีปาฏิหารย์
สร้างพระเครื่องอานุภาพครอบจัรวาล
มรดกลูกหลานจารึกไว้ในปฐพี
อาราธนาพระจอมมุนีศรีสรรเพชร
อัญเชิญเสด็จมหาบุรุษชินศรี
สร้างพระเครื่องอานุภาพครอบจักรวาล
มรดกลูกหลานจารึกไว้ในปฐพี
อาราธนาพระจอมมุนีศรีสรรเพชร
อัญเชิญเสด็จมหาบุรุษชินสีห์
อรหันต์สาวกบูรพาจารย์แม่ธรณี
แผ่ญาณบารมีประทับสู่วัตถุมงคล
รัศมีเปล่งประกายไปทั่วทิศ
พลังจิตขจรไกลทั่วแห่งหน
หมุนเงินหมุนทองบูชาไว้ไม่อับจน
เทพบันดลหนุนชะตาเอื้ออารีย์
รวยทันใจหลวงปู่เสกหลายไตรมาส
ก้องประกาศโภคทรัพย์ดวงเศรษฐี
สมปรารถนาอุดมสุขพูนทวี
เงินมากมีสมใจคิดประสิทธิ์พร
กริ่งชินบัญชรชัยวัฒน์เหล็กน้ำพี้
มวลสารดีจิตต์อริยะประภัสสร
ผงนั่งตั้งประจุน้ำลายเกศาจีวร
ถุงเงินถุงทองเรียกทรัพย์เรียกเงินมา
กริ่งเจริญลาภมหาอุตม์เรืองอำนาจ
ป้องกันผีปีศาจบันดาลโชควาสนา
สีผึ้งสาริกาเด่นการพูดเจรจา
เสน่ห์หาผงชมพูนุชเวทย์อาคม
พระสุปฏิปัณโณเปี่ยมเมตตาจริยวัตร
เคร่งปฏิบัติมุ่งนิพพานแดนสุขสม
นามเกรียงไกรแผ่นดินสยามเมืองภิรมย์
โลกชื่นชมปรมาจารย์ห้าแผ่นดิน

โดยคุณ Nattawut Sriring

10

วัดป่าหนองหล่มอ. วัฒนานคร จ.สระแก้ว

ขอเรียนเชิญลูกศิษย์หลวงปู่ทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญกับหลวงปู่หมุนองค์ใหญ่ที่สุดในโลกโดยในวันอังคารที่9ธันวาคม2557จะอัญเชิญพิมพ์ส่วนเศียรหลวงปู่ไปประดิษฐานณ.วัดป่าหนองหล่ม(ขบวนอัญเชิญเริ่มเวลา10.42นจากโรงงาน)..วันพฤหัส11ธ.ค.2557เวลา7.39น.ทำพิธีบวงสรวงและถวายภัตราแด่พระภิกษุสงฆ์30รูปจึงขอเรียนเชิญศิษย์หลวงปู่ทุกท่านร่วมงานมหากุศลนี้

วัดป่าหนองหล่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โดยพระอาจารย์ขวัญเมือง สุธัมโม ( เจ้าอาวาส เบอร์โทร 0819961480 ) ท่านกำลังจะจัดสร้างรูปเหมือนหลวงปู่หมุนองค์ใหญ่ขนาด 29-39 เมตร เพื่อประดิษฐานไว้ให้ลูกหลานและอนุชนรุ่นหลังได้กราบไหว้บูชา จึงตั้งกองทุนขึ้นมาและเปิดบัญชีไว้เผื่อลูกศิษย์หลวงปู่จะได้ร่วมทำบุญและมีส่วนร่วมกันทั่วถึง อาจารย์ท่านเกริ่นให้ฟังว่าลูกศิษย์หลวงปู่นับวันจะมากขึ้นเยอะจริงๆ ทั้งไทยและต่างชาติ จึงอยากจะสร้างไว้เป็นอนุสรณ์ได้กราบไหว้ จึงบอกบุญมา ณ. ที่นี้ครับ พี่ๆเพื่อนๆเชิญร่วมทำบุญครับ

บัญชี ธ.กรุงเทพ สาขาเทสโกโลตัสวัฒนานคร
เลขที่ 9567006524
ชื่อบัญชีกองทุนสร้างรูปเหมือนหลวงปู่หมุนองค์ใหญ่

ขอเชิญทุกท่านร่วมบุญกันครับ ตามกำลังศรัทธาครับ
ได้อานิสงค์มากเลยครับ บูชาครูบาอาจารย์
ขอให้ทุกท่านเจริญก้าวหน้า มีโชค รุ่งเรือง ร่ำรวย ยิ่งๆขึ้นไปครับ

ขออนุโมทนาครับ
เอกณัฏฐ์
ปล.ข้อมูลจากคุณ techno_pra ลงไว้ในเว็บพลังจิตครับ
ขอบคุณสำหรับข้อมูล และขออนุโมทนาด้วยครับ


11
เหรียญรุ่นนี้...
เหรียญนี้มีญาณบารมีหลวงปู่ครับ พลังเด่นเมตตา โชคลาภ คุ้มครอง และนำมาร่วมฝึกสมาธิได้อย่างดียิ่ง
เข้าฌานได้สบายๆ พลังละเอียดมากๆ ( บางท่านสัมผัสอย่านึกว่าพลังอ่อนนะครับ พลังละเอียดสว่างมากครับ )
12
หนังเสือไฟ จารหมึกแดง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน จ.ศรีสะเกษ เป็นหนังเสือไฟผืนเดียวกันที่เป็นอาสนะที่หลวงปู่หมุนนั่งในพิธีงานเททองพระแก้วมรกตองค์ใหญ่ ซึ่งในงานนั้นหลวงปู่หงษ์ถูกนิมนต์มาเป็นประธานในพิธี หลวงปู่หมุน นั่งประจำทิศ แต่พอหลวงปู่หงษ์มาถึงในพิธี บอกผู้ที่นิมนต์มาว่า หลวงปู่รูปนั้นรูปเดียวก็เกินพอไม่ต้องไปเชิญใครมาแล้ว หลวงปู่รูปนั้นที่หลวงปู่หงษ์กล่าวขานคือหลวงปู่หมุน และเมื่อหลวงปู่หงษ์พูดจบท่านก็เข้าไปกราบหลวงปู่หมุนทันที ....

หนังเสือไฟผืนนี้ หลวงปู่หมุน ท่านจาร ยันต์ และ ลงชื่อท่าน ด้วยหมึกแดง ส่วนหมึกสีหนังเงินจะเป็นครูบาเที่ยงธรรมท่านเมตตาจาร พระอาจารย์จ่อย สิริคุตโต เมื่อครั้งนั้นท่านได้มีดำริจะจัดสร้างตะกรุดหนังเสือไฟโดยจะตัดแบ่งเป็นชิ้นๆสร้างตะกรุดหนังเสือแล้วนำไปให้หลวงปู่ละมัยเสกอีกครั้งเพื่อทำตะกรุด ...ท่านได้เมตตาผม ตัดในส่วนที่หลวงปู่หมุนจารยันต์ ส่วนที่เป็นหมึกสีแดงเป็นลายมือหลวงปู่หมุนท่านเองแท้ๆให้มาส่วนนึง เป็นบุญของผมมากครับที่ท่านได้ให้ไว้บูชาครับผม

ข้อมูลโดย... เฟสบุ๊ค เด็กบ้านจาน
https://www.facebook.com/leab.bkk

14
ท่านใดมีรูปหลวงปู่... ขอเชิญโพศกระทู้นี้ได้เลยครับ

ตามไปชมได้ใน Facebook เพิ่มเติมครับ ลิงค์นี้เลย
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.128297227271970.17524.12829227727246515
วัตถุมงคลหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล รุ่น หมุนวันรวย (ไตรมาส 57 ) ปลุกเสก 1 พรรษา วัดบ้านจาน ศรีสะเกษ รายได้ จัดซื้ออุปกรณ์ สนามเด็กเล่น โรงเรียนบ้านจาน ตั้งกองทุนสงฆ์ อาพาธ วัดบ้านจาน จ้างครู ต่างประเทศ สอนในโรงเรียน ต.จาน วัตถุมงคลราคาตามโบชัวร์สนใจติดต่อที่อาตมาได้เลย (ทักมาในข้อความ)หรือ
-----------------098-476-1290 พระวุฒิชัย ปภาโต-------------------------
รายการกรรมการนะ
***ชุดกรรมการใหญ่ รับวัตถุมงคลทุกรายการ(รายการที่1-16)หมายเลขเดียวกัน(มูลค่า70290-)ราคาบูชาจริง54900-บาทจัดสร้าง 9 ชุด
***ชุดกรรมการเล็ก รับวัตถุมงคลรายการที่(1-10/12-16ยกเว้นรายการเหรียญเสมาเนื้อทอง)หมายเลขเดียวกัน(มูลค่า20291-)ราคาบูชาจริง15900-บาท จัดสร้าง 49 ชุด18
สุดยอดอมตะเถระ ๕ แผ่นดิน หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล วัดบ้านจาน รุ่น พินัยกรรม ๕๗

สุดยอดปรมาจารย์อมตะเถระ ๕ แผ่นดิน เพชรน้ำหนึ่งแห่งวิถีพุทธะถือธุดงค์เป็นวัตร ผู้เรืองเวทย์วิทยาคม แกร่งกล้าในกสิน ถือสัจจะเท่าชีวิต ทายาทผู้สืบสายพุทธาคมในสายสมเด็จลุน แห่งนครจำปาศักดิ์ ไม่ว่ายุคใดๆก็สร้างปาฏิหารย์ ประสพการณ์มากมาย เหมือนกันทุกรุ่น ศักดิ์สิทธิ์ เหนือฟ้าเหนือแผ่นดิน เชิญร่วมบูชาวัตถุมงคล หลวงปู่หมุน เพื่อนำเงินรายได้มาเพื่อบูรณะวัดบ้านจาน ที่ยังขาดปัจจัยหลายอย่าง ทางวัดบ้านจานจึงได้จัดสร้างวัตถุมงคล รุ่น พินัยกรรม ๕๗ ขึ้นมา

มีรายการดังนี้

1. พระบูชารูปเหมือนยืนบูชา หลวงปู่หมุน ขนาดสูง 1 เมตร สร้าง 19 องค์ บูชา 50,000 บาท
2. พระบูชารูปเหมือนนั่ง หน้าตัก 16 นิ้ว
- เนื้อทองผสมชนวน สร้าง 19 องค์ บูชา 30,000 บาท
- เนื้อแร่เหล็กน้ำพี้ สร้าง 16 องค์ บูชา 12,000 บาท
3. รูปเหมือนหลวงปู่หมุน ตั้งหน้ารถ เนื้อนวะโลหะหล่อโบราณ หน้าตัก 3 นิ้ว สร้าง 217 องค์ บูชา 1,900 บาท
พิเศษ นำฤกษ์ ไม่ตัดชนวน สร้าง 23 องค์ บูชา 2,500 บาท
4. เหรียญนารายณ์ทรงครุฑ เนื้อทองแดง สร้าง 7,000 เหรียญ (รมดำ 3,000 เหรียญ , ผิวไฟ 3,000 เหรียญ) บูชา 157 บาท
พิเศษ : ทองแดง 7 โค๊ด สร้าง 1,000 เหรียญ บูชา 299 บาท
5. หลวงปู่ทวดพิมพ์เตารีด หล่อด้วยชนวนเก่าของหลวงปู่หมุน เนื้อทองผสม สร้าง 499 องค์ บูชา 399 องค์
พิเศษ : นำฤกษ์ สร้าง 157 องค์ บูชา 499 บาท


19
หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล มหาเถระ 5 แผ่นดิน
ผู้เรืองเวทวิทยาคม เเกร่งกล้าในกสิณ ถือสัจจะเท่าชีวิต ทายาท
พุทธาคมสายสำเร็จลุนเเห่งนครจำปาศักดิ์
ผู้เขียน   เหล็กจาร, ทิพย์วารี

“หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล” นอกจากท่านจะได้ชื่อว่าเป็น “มหาเถระ ๕ แผ่นดิน” อันมีอายุกาลยืนนาน ร่วมยุคสมัยกับครูบาอาจารย์รูปสำคัญๆ ระดับประเทศ ซึ่งควรแก่การจารึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์แล้ว ท่านยังนับเป็นผู้มีจริยวัตรอันงดงาม มีศีลอันบริสุทธิ์ อีกทั้งในเรื่องของกฤติยาคมและสุดยอดวิชาของท่านที่ได้ร่ำเรียนมาทางสายวิชา “สำเร็จลุน”   ผู้วิเศษเหนือโลกแห่งประเทศลาวนั้น ทำให้ท่าน “เป็นหนึ่งไม่มีสอง” อีกทั้งท่านเป็นผู้ถือศีล ให้ความสำคัญเรื่องสัจจะ จึงมีวาจาประกาศิต และเมื่อท่านได้ทำพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลใดๆ แล้ว ย่อมเกิดปาฏิหาริย์เป็นที่อัศจรรย์ คุ้มครองผู้บูชาจนเล่ากันปากต่อปากไม่จบสิ้น วัตถุมงคลของหลวงปู่หมุนนั้น แม้แต่เซียนพระเครื่องเอง ต่างก็บูชาเอง เลี่ยมขึ้นคอเอง หลายต่อหลายราย อีกทั้งเรื่องปาฏิหาริย์ในวัตถุมงคลของท่านนั้น เห็นได้จริง ปรากฏขึ้นจริง ซึ่งผู้เช่าบูชาล้วนบอกต่อกันไป

- หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล
- ความสัมพันธ์กับเหล่าบรูพาจารย์
- ทายาทพุทธาคมสายสำเร็จลุน
- หนึ่งไม่มีสอง หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล
- ชีวิตบั้นปลาย หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล
- ศรัทธา ปาฏิหาริย์ ประสบการณ์บูชาวัตถุมงคล
- ประสบการณ์จากผู้บูชาวัตถุมงคล
- หลวงปู่ปิ่น หลวงปู่พา ทายาทวิทยาคม
- ศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่หมุน

https://www.se-ed.com/

© Copy Right by SE-EDUCATION Public Company Limited.


20
การฝึกสัมผัสญาณบารมีขององค์หลวงปู่หมุน โดยใช้มโนศรัทธา

รูปด้านล่างสำหรับตั้งนิมิต ระลึกถึงบารมีหลวงปู่หมุน...

เมื่อทุกท่านได้พัฒนาจิตเกิดความก้าวหน้า จิตเริ่มมีกำลัง มีคุณภาพบ้างแล้ว ก็ขอให้มาลองฝึกการใช้จิตสื่อสัมผัสพลังญาณบารมีของหลวงปู่หมุนกัน ด้วยการใช้มโนภาพทางใจเข้ามาช่วยในเบื้องต้น นั้นก็คือการใช้ความรู้สึกระลึกถึงองค์หลวงปู่ท่านด้วยใจ เห็นองค์ท่านด้วยใจนะ ไม่ได้เห็นด้วยสายตา หรือ เกิดนิมิตใดๆ และไม่ต้องเป็นกังวลว่าท่านจะไม่รับรู้เจตนาในการฝึกของเรา เพราะเรามีองค์พระของหลวงปู่อยู่ในมือ ในองค์พระมีญาณบารมีขององค์ท่านอยู่ ก็เปรียบเสมือนมีประตูมิติ สามารถส่งจิตและคำอธิฐานถึงองค์ท่านได้ ถึงแม้จิตเราจะยังมีกำลังไม่มาก ขอเพียงท่านมีศรัทธาต่อองค์หลวงปู่ และอารธนาบารมีของพระรัตนตรัยความตั้งใจก็จะสำเร็จได้

ได้จัดเตรียมรูปภาพเอาไว้ให้ทุกท่านใช้ร่วมในการฝึก เพื่อให้ง่ายต่อการน้อมระลึกในเบื้องต้น ( ขอให้ท่านเลือกรูปที่ชอบใจ รูปที่ท่านดูแล้วระลึกได้ง่าย ) ขอให้ท่านทำการตัดต่อภาพตัวเอง นำไปใส่แทนรูปต้นแบบ แล้วนำรูปไปอัดเป็นรูปถ่าย เอาไว้หมั่นฝึก หมั่นระลึกนึกถึง ให้ติดจิตติดใจ ในมโนทวาร ด้วยอำนาจแห่งความศรัทธาเป็นตัวนำ ตามด้วยกำลังของสมาธิที่ค่อยๆบ่มเพาะ คงจะไม่ยากเกินความพยายาม อย่างแน่นอน

คำอธิฐานในการฝึกมีดังนี้ ... พุทธัง ธัมมัง สังฆัง ( 3 จบ ) ขออำนาจบารมีของพระรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และองค์หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล ขอให้จิตของลูกได้สัมผัสกระแสพลังญาณบารมีขององค์หลวงปู่ได้ตรงตามความเป็นจริง ลูกขอน้อมนำกระแสพลังแห่งญาณบารมี ฌานบารมี เมตตาบารมี ขององค์หลวงปู่หมุนเป็นที่พึ่งที่ระลึก เพื่อนำจิตของลูกให้เข้าสู่สภาวะแห่งสมาธิ เพื่อพัฒนาไปสู่การทรงฌาน และเกิดญาณทัศนะในที่สุด ขอองค์หลวงปู่ได้โปรดเมตตาต่อลูกด้วยเทอญ ลูกของให้การปฏิบัตินี้เป็นไปเพื่อการปฏิบัติบูชาต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และองค์หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล ด้วยความเคารพศรัทธา สาธุ สาธุ สาธุ

เมื่ออธิฐานจิตเสร็จ ก็ให้นั่งสมาธิ กำองค์พระไว้ในมือเช่นเดิม แล้วใช้ใจน้อมระลึกนึกถึงองค์หลวงปู่หมุน ใช้ใจระลึกนะ ตามรูปตัวอย่างที่เตรียมไว้ให้ ซึ่งก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละท่านว่าจะน้อมระลึกได้ในลักษณะใด เช่น ระลึกว่าองค์ท่านอยู่เหนือหัวเรา , ระลึกว่าองค์ท่านซ้อนอยู่ในกายเรา , ระลึกว่าองค์ท่านซ้อนอยู่แนบแน่นกับดวงจิตตรงบริเวณหน้าอก เป็นต้น ตรงนี้ท่านต้องทดลองระลึกด้วยตัวเองดู แล้วเลือกแบบที่ถนัด ระลึกได้ง่าย และจิตใจสบายๆ ต้องสบายนะ ถ้าอึดอัดก็จะไม่เหมาะ สมาธิจะเกิดได้ดี ต้องเริ่มจากจิตใจมีความสุข มีความสบาย แล้วจิตก็จะสงบลงได้ในที่สุด

ขออธิบายเพิ่มอีกสักนิด เผื่อบางท่านจะไม่เข้าใจว่า การใช้ใจระลึกรู้เป็นอย่างไร ขอยกตัวอย่างดังนี้ ... ขอให้ท่านหลับตาลง แล้วลองนึกถึงคุณแม่ดู ระลึกได้ใช่ไหม แต่ไม่จำเป็นต้องเห็นหน้าตาชัดๆแบบรูปถ่าย แค่เพียงรู้สึกได้ พอนึกออก เบาๆก็พอแล้ว เมื่อฝึกไปบ่อยๆ ความชำนาญมากขึ้น จิตมีกำลังมากขึ้น การรับรู้ การระลึกถึง ก็จะง่ายขึ้น และชัดขึ้น ละเอียดขึ้นไปตามลำดับ

ช่วงแรกๆรู้สึกได้เช่นไร ก็รู้เช่นนั้นไปก่อน ไม่ต้องปรุงแต่งใดๆ เรามีแค่หน้าที่รู้สึกอยู่กับกระแสคลื่นพลังงานไปอย่างเบาๆ สบายๆ ไม่ต้องเพ่ง เคร่งเครียด หรือ สงสัยใดๆ ตามรู้คลื่นพลังงานไปเรื่อยๆอย่างมีสติ เดียวจิตก็จะเข้าสู่สภาวะแห่งสมาธิได้ ความคิดปรุงแต่งลดน้อยลง ความรู้สึกทางจิตใจจะละเอียดขึ้นๆไปตามลำดับ จิตจะสงบตัวลง จิตจะพัฒนาไปสู่สมาธิขั้นฌานได้

ขอให้ท่านทำตัวเป็นแค่ผู้สังเกตุสภาวะก็พอ เป็นแค่ผู้รู้ ผู้ดูก็พอ รับรู้อย่างมีสติประกอบ จิตใจสบายๆก็พอ เราปฏิบัติเพื่อเอาความสงบ เพื่อพัฒนาจิตให้มีคุณภาพ มีกำลังก่อน ดังนั้นไม่ต้องสงสัย ไม่ต้องคิดหาเหตุผล ไม่ต้องปรุงแต่ง ไม่ต้องเคร่งเครียด ไม่ต้องเพ่ง แล้วจะง่าย จะเป็นได้เร็ว

สำหรับท่านที่สงสัยว่าเป็นการคิดๆจิตนาการไปเองหรือไม่ ขออธิบายให้คล้ายใจสักนิด คือผู้ฝึกใหม่ย่อมต้องมีสิ่งที่จะมาช่วยน้อมนำจิตในเบื้องต้น เราจึงต้องมีการสร้างภาพในใจช่วยนำก่อน ซึ่งเราก็มีสติรู้อยู่ว่าเป็นการน้อมใจไป โดยเราขอบารมีของพระรัตนตรัยและมีอำนาจศรัทธาเป็นตัวนำ มีองค์พระของหลวงปู่เป็นสื่อญาณ มีใจที่น้อมไปถึงญาณบารมีขององค์หลวงปู่ ซึ่งญาณบารมีขององค์ท่านบารมีสูงมาก กว้างขวาง ญาณองค์ท่านรับรู้ได้ไวมาก จึงทำให้การสื่อรับคลื่นพลังงานจากองค์ท่านเป็นไปได้จริง และเมื่อจิตเรามีกำลัง มีคุณภาพมากขึ้น จิตจะมีความสามารถในการรับรู้ละเอียดขึ้น และไวขึ้นไปตามลำดับนั้นเอง

เมื่อจิตเกิดสมาธิก็จะพัฒนาไปตามลำดับของสภาวะของสมาธินั้นก็คือ 1.ขณิกสมาธิ 2.อุปจารสมาธิ 3.อัปปนาสมาธิ
ซึ่งก็จะเป็นไปตามลำดับขั้นของฌานตั้งแต่ปฐมฌาน ไปจนถึงฌานสี่ อย่างไรก็ตามขอย้ำให้ทุกท่านทราบอีกครั้งว่าจุดมุ่งหมายของการทำสมาธิก็เพื่อให้จิตเกิดความสงบ และมีคุณภาพพอที่จะนำมาใช้ต่อยอดในการเจริญปัญญา ( วิปัสสนากรรมฐาน ) เพื่อให้จิตตั้งมั่น ไม่หลงปรุงแต่งไปในโลกแห่งความคิด ความฝัน สามารถฝึกควบคู่ไปกับการเจริญสติในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย ซึ่งเป็นเหตุปัจจัยให้สามารถนำตนไปสู่ทางแห่งความพ้นทุกข์ ตามรอยบาทขององค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า

หน้า: [1] 2 3 ... 6