แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - webmaster

หน้า: 1 [2] 3 4 ... 11
25
การฝึกสัมผัสญาณบารมีขององค์หลวงปู่หมุน โดยใช้มโนศรัทธา

รูปด้านล่างสำหรับตั้งนิมิต ระลึกถึงบารมีหลวงปู่หมุน...

เมื่อทุกท่านได้พัฒนาจิตเกิดความก้าวหน้า จิตเริ่มมีกำลัง มีคุณภาพบ้างแล้ว ก็ขอให้มาลองฝึกการใช้จิตสื่อสัมผัสพลังญาณบารมีของหลวงปู่หมุนกัน ด้วยการใช้มโนภาพทางใจเข้ามาช่วยในเบื้องต้น นั้นก็คือการใช้ความรู้สึกระลึกถึงองค์หลวงปู่ท่านด้วยใจ เห็นองค์ท่านด้วยใจนะ ไม่ได้เห็นด้วยสายตา หรือ เกิดนิมิตใดๆ และไม่ต้องเป็นกังวลว่าท่านจะไม่รับรู้เจตนาในการฝึกของเรา เพราะเรามีองค์พระของหลวงปู่อยู่ในมือ ในองค์พระมีญาณบารมีขององค์ท่านอยู่ ก็เปรียบเสมือนมีประตูมิติ สามารถส่งจิตและคำอธิฐานถึงองค์ท่านได้ ถึงแม้จิตเราจะยังมีกำลังไม่มาก ขอเพียงท่านมีศรัทธาต่อองค์หลวงปู่ และอารธนาบารมีของพระรัตนตรัยความตั้งใจก็จะสำเร็จได้

ได้จัดเตรียมรูปภาพเอาไว้ให้ทุกท่านใช้ร่วมในการฝึก เพื่อให้ง่ายต่อการน้อมระลึกในเบื้องต้น ( ขอให้ท่านเลือกรูปที่ชอบใจ รูปที่ท่านดูแล้วระลึกได้ง่าย ) ขอให้ท่านทำการตัดต่อภาพตัวเอง นำไปใส่แทนรูปต้นแบบ แล้วนำรูปไปอัดเป็นรูปถ่าย เอาไว้หมั่นฝึก หมั่นระลึกนึกถึง ให้ติดจิตติดใจ ในมโนทวาร ด้วยอำนาจแห่งความศรัทธาเป็นตัวนำ ตามด้วยกำลังของสมาธิที่ค่อยๆบ่มเพาะ คงจะไม่ยากเกินความพยายาม อย่างแน่นอน

คำอธิฐานในการฝึกมีดังนี้ ... พุทธัง ธัมมัง สังฆัง ( 3 จบ ) ขออำนาจบารมีของพระรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และองค์หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล ขอให้จิตของลูกได้สัมผัสกระแสพลังญาณบารมีขององค์หลวงปู่ได้ตรงตามความเป็นจริง ลูกขอน้อมนำกระแสพลังแห่งญาณบารมี ฌานบารมี เมตตาบารมี ขององค์หลวงปู่หมุนเป็นที่พึ่งที่ระลึก เพื่อนำจิตของลูกให้เข้าสู่สภาวะแห่งสมาธิ เพื่อพัฒนาไปสู่การทรงฌาน และเกิดญาณทัศนะในที่สุด ขอองค์หลวงปู่ได้โปรดเมตตาต่อลูกด้วยเทอญ ลูกของให้การปฏิบัตินี้เป็นไปเพื่อการปฏิบัติบูชาต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และองค์หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล ด้วยความเคารพศรัทธา สาธุ สาธุ สาธุ

เมื่ออธิฐานจิตเสร็จ ก็ให้นั่งสมาธิ กำองค์พระไว้ในมือเช่นเดิม แล้วใช้ใจน้อมระลึกนึกถึงองค์หลวงปู่หมุน ใช้ใจระลึกนะ ตามรูปตัวอย่างที่เตรียมไว้ให้ ซึ่งก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละท่านว่าจะน้อมระลึกได้ในลักษณะใด เช่น ระลึกว่าองค์ท่านอยู่เหนือหัวเรา , ระลึกว่าองค์ท่านซ้อนอยู่ในกายเรา , ระลึกว่าองค์ท่านซ้อนอยู่แนบแน่นกับดวงจิตตรงบริเวณหน้าอก เป็นต้น ตรงนี้ท่านต้องทดลองระลึกด้วยตัวเองดู แล้วเลือกแบบที่ถนัด ระลึกได้ง่าย และจิตใจสบายๆ ต้องสบายนะ ถ้าอึดอัดก็จะไม่เหมาะ สมาธิจะเกิดได้ดี ต้องเริ่มจากจิตใจมีความสุข มีความสบาย แล้วจิตก็จะสงบลงได้ในที่สุด

ขออธิบายเพิ่มอีกสักนิด เผื่อบางท่านจะไม่เข้าใจว่า การใช้ใจระลึกรู้เป็นอย่างไร ขอยกตัวอย่างดังนี้ ... ขอให้ท่านหลับตาลง แล้วลองนึกถึงคุณแม่ดู ระลึกได้ใช่ไหม แต่ไม่จำเป็นต้องเห็นหน้าตาชัดๆแบบรูปถ่าย แค่เพียงรู้สึกได้ พอนึกออก เบาๆก็พอแล้ว เมื่อฝึกไปบ่อยๆ ความชำนาญมากขึ้น จิตมีกำลังมากขึ้น การรับรู้ การระลึกถึง ก็จะง่ายขึ้น และชัดขึ้น ละเอียดขึ้นไปตามลำดับ

ช่วงแรกๆรู้สึกได้เช่นไร ก็รู้เช่นนั้นไปก่อน ไม่ต้องปรุงแต่งใดๆ เรามีแค่หน้าที่รู้สึกอยู่กับกระแสคลื่นพลังงานไปอย่างเบาๆ สบายๆ ไม่ต้องเพ่ง เคร่งเครียด หรือ สงสัยใดๆ ตามรู้คลื่นพลังงานไปเรื่อยๆอย่างมีสติ เดียวจิตก็จะเข้าสู่สภาวะแห่งสมาธิได้ ความคิดปรุงแต่งลดน้อยลง ความรู้สึกทางจิตใจจะละเอียดขึ้นๆไปตามลำดับ จิตจะสงบตัวลง จิตจะพัฒนาไปสู่สมาธิขั้นฌานได้

ขอให้ท่านทำตัวเป็นแค่ผู้สังเกตุสภาวะก็พอ เป็นแค่ผู้รู้ ผู้ดูก็พอ รับรู้อย่างมีสติประกอบ จิตใจสบายๆก็พอ เราปฏิบัติเพื่อเอาความสงบ เพื่อพัฒนาจิตให้มีคุณภาพ มีกำลังก่อน ดังนั้นไม่ต้องสงสัย ไม่ต้องคิดหาเหตุผล ไม่ต้องปรุงแต่ง ไม่ต้องเคร่งเครียด ไม่ต้องเพ่ง แล้วจะง่าย จะเป็นได้เร็ว

สำหรับท่านที่สงสัยว่าเป็นการคิดๆจิตนาการไปเองหรือไม่ ขออธิบายให้คล้ายใจสักนิด คือผู้ฝึกใหม่ย่อมต้องมีสิ่งที่จะมาช่วยน้อมนำจิตในเบื้องต้น เราจึงต้องมีการสร้างภาพในใจช่วยนำก่อน ซึ่งเราก็มีสติรู้อยู่ว่าเป็นการน้อมใจไป โดยเราขอบารมีของพระรัตนตรัยและมีอำนาจศรัทธาเป็นตัวนำ มีองค์พระของหลวงปู่เป็นสื่อญาณ มีใจที่น้อมไปถึงญาณบารมีขององค์หลวงปู่ ซึ่งญาณบารมีขององค์ท่านบารมีสูงมาก กว้างขวาง ญาณองค์ท่านรับรู้ได้ไวมาก จึงทำให้การสื่อรับคลื่นพลังงานจากองค์ท่านเป็นไปได้จริง และเมื่อจิตเรามีกำลัง มีคุณภาพมากขึ้น จิตจะมีความสามารถในการรับรู้ละเอียดขึ้น และไวขึ้นไปตามลำดับนั้นเอง

เมื่อจิตเกิดสมาธิก็จะพัฒนาไปตามลำดับของสภาวะของสมาธินั้นก็คือ 1.ขณิกสมาธิ 2.อุปจารสมาธิ 3.อัปปนาสมาธิ
ซึ่งก็จะเป็นไปตามลำดับขั้นของฌานตั้งแต่ปฐมฌาน ไปจนถึงฌานสี่ อย่างไรก็ตามขอย้ำให้ทุกท่านทราบอีกครั้งว่าจุดมุ่งหมายของการทำสมาธิก็เพื่อให้จิตเกิดความสงบ และมีคุณภาพพอที่จะนำมาใช้ต่อยอดในการเจริญปัญญา ( วิปัสสนากรรมฐาน ) เพื่อให้จิตตั้งมั่น ไม่หลงปรุงแต่งไปในโลกแห่งความคิด ความฝัน สามารถฝึกควบคู่ไปกับการเจริญสติในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย ซึ่งเป็นเหตุปัจจัยให้สามารถนำตนไปสู่ทางแห่งความพ้นทุกข์ ตามรอยบาทขององค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า

26
https://www.youtube.com/watch?v=COL7b0F2lSA

27
https://www.youtube.com/watch?v=COL7b0F2lSA

28
หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล มีไว้ไม่จน
พระปิดตา หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล วัดหนองหล่ม
วัตถุมงคล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน
หลวงปู่หมุน พระุเถระ ๕ แผ่นดิน ๙
เหรียญใบมะขาม หลวงปู่หมุน ๑๐๕ ปี บูชาครู
29
หลวงปู่หมุน

30
สร้าง ลพ.สัมฤทธิ์ผล วัดป่าหนองหล่ม 1/4
สร้าง ลพ.สัมฤทธิ์ผล วัดป่าหนองหล่ม 2/4
สร้าง ลพ.สัมฤทธิ์ผล วัดป่าหนองหล่ม 3/4
สร้าง ลพ.สัมฤทธิ์ผล วัดป่าหนองหล่ม 4/4


31
ประสบประการณ์หลวงปู่หมุน

32
ประสบการณ์หลวงปู่หมุน(เอ บูรพา รถคว่ำ04-07-56)

33
ยินดีต้อนรับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับ

มาช่วยกันทำให้เว็บหลวงปู่หมุน เป็นที่ให้ความรู้ เผยแผ่ในทางที่ถูกต้อง ดีงามครับ

34แจกรูปไฟล์ขนาดใหญ่ " พระโพธิสัตว์สิทธัตถะราชกุมาร "

เพื่อเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา 2556

( คนละแบบ คนละพิมพ์กับของผู้สร้าง...คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ )

สำหรับท่านที่มีจิตสัมผัส สามารถอาราธนาขอชมพุทธบารมีได้เลยครับ ทำใจสงบๆ ทำใจสบายๆ ว่างๆ ใจเป็นกลาง แล้วรับรู้ตามจริง ของกระแสพุทธบารมี

มองไปที่รูป ... ทำใจนิ่งๆเบาๆ ... เอาความรู้สึกสัมผัสไปที่รูปเบาๆสบายๆ

แล้วรอดูผล ... เกิดความรู้สึกอะไรบ้างไหม รับรู้พลังพุทธบารมีได้อย่างไรบ้าง

ท่านที่จิตมีคุณภาพ จะสามารถรับรู้พลังพุทธบารมีได้ครับ

( ไม่ต้องคิดสงสัยอะไรนะครับ )

โหลดไฟล์รูปขนาดใหญได้จากลิงค์นี้ครับ
http://www.luangputo.com/Buddha/BabyBuddha.zip
36
ยินดีต้อนรับครับ แวะมาศึกษา มาแบ่งปันความรู้

37
ยินดีมากเลยครับ ขอบคุณจริงๆ
ดีใจกับลูกศิษย์หลวงปู่ท่านอื่นๆด้วยครับ
มีพี่ๆสายตรงมาให้ความรู้ เพื่อนๆที่มาใหม่ จะได้เดินตรงทางกัน สาธุ...

38
ขออนุโมทนาด้วยครับ สาธุ

39
ตีสิบ บาป บุญมีจริง ตายแล้วฟื้น

40
ประสบประการณ์หลวงปู่หมุน

ประสบประการณ์หลวงปู่หมุน (จ.โคราช) ปี 55

มาวัดป่าหนองหล่ม ด้วยศรัทธาหลวงปู่หมุน พร้อมเล่าประสบประการณ์ที่เจอกับตัวเอง

(บันทึกวีดีโอโดย อาจารย์ขวัญเมือง สุธัมโม) เจ้าอาวาสวัดป่าหนองหล่ม

41
ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ


ยินดีตอนรับครับ มีประสบการณ์อะไรดีๆ นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับ
หรือ มีรูปวัตถุมงคลนำมาลงให้ชมบารมีก็เยี่ยมครับ

เจริญในธรรม

42

รูปที่ลงนี้...ไม่ใช่แบบขององค์ใหญ่ที่จัดสร้างนะครับ ลงรูปไว้เพื่อให้ระลึกถึงหลวงปู่ เวลามีเจตนาร่วมบุญครับ

วัดป่าหนองหล่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โดยพระอาจารย์ขวัญเมือง สุธัมโม ( เจ้าอาวาส เบอร์โทร 0819961480 ) ท่านกำลังจะจัดสร้างรูปเหมือนหลวงปู่หมุนองค์ใหญ่ขนาด 29-39 เมตร เพื่อประดิษฐานไว้ให้ลูกหลานและอนุชนรุ่นหลังได้กราบไหว้บูชา จึงตั้งกองทุนขึ้นมาและเปิดบัญชีไว้เผื่อลูกศิษย์หลวงปู่จะได้ร่วมทำบุญและมีส่วนร่วมกันทั่วถึง อาจารย์ท่านเกริ่นให้ฟังว่าลูกศิษย์หลวงปู่นับวันจะมากขึ้นเยอะจริงๆ ทั้งไทยและต่างชาติ จึงอยากจะสร้างไว้เป็นอนุสรณ์ได้กราบไหว้ จึงบอกบุญมา ณ. ที่นี้ครับ พี่ๆเพื่อนๆเชิญร่วมทำบุญครับ

บัญชี ธ.กรุงเทพ สาขาเทสโกโลตัสวัฒนานคร
เลขที่ 9567006524
ชื่อบัญชีกองทุนสร้างรูปเหมือนหลวงปู่หมุนองค์ใหญ่

ขอเชิญทุกท่านร่วมบุญกันครับ ตามกำลังศรัทธาครับ
ได้อานิสงค์มากเลยครับ บูชาครูบาอาจารย์
ขอให้ทุกท่านเจริญก้าวหน้า มีโชค รุ่งเรือง ร่ำรวย ยิ่งๆขึ้นไปครับ

ขออนุโมทนาครับ
เอกณัฏฐ์ปล.ข้อมูลจากคุณ techno_pra  ลงไว้ในเว็บพลังจิตครับ
ขอบคุณสำหรับข้อมูล และขออนุโมทนาด้วยครับ

43
สุดยอดเลยครับ คุณโต้ง ได้ข้อมูลใหม่ๆ ดีจริงๆ ขอนำไปลง Facebook หลวงปู่หมุน นะครับ ขอบคุณมากๆครับ

44
อัพเดตครับ ได้มาเพิ่มครับ ;D ;D ;D

โอ้ว เยี่ยมเลย แอบอิจฉาเล็กน้อย 555555 ยินดีด้วยครับ
มีวัตถุมงคลหลวงปู่หลายรายการแล้ว อยากฝึกสัมผัสพลังในองค์พระหลวงปู่ แจ้งมาได้เลยนะครับ จะถ่ายทอดวิชาให้
 

45
เป็นกำลังใจให้อีกคนครับ
สิ่งที่ถูกต้อง อย่างไรก็ถูก
ขอหลวงปู่เมตตาครับ

46
ยินดีด้วยเช่นกันครับ... แหม งามๆทั้งนั้นเลย ขอให้โชคดีๆ

ขอบคุณข้อมูลจากคุณ โต้ง ด้วยครับ ผมนำไปลงใน fb หน้าแรกละครับ

47
ผมเก็บโค้ด "มะ" เช่นเดียวกับคุณโต้งชลบุรีครับ   สบายใจ จบทุกที่ ดีทุกตา

มีคนกระซิบมาว่า  ได้ยินเสียงบอกว่าที่ผมคัดค้านเหรียญโค้ด 7 บล๊อคประคำติด  เพราะต้องการทำให้ราคาตก แล้วกว้านเก็บ..............

ขอสาบานต่อหน้าหลวงปู่หมุนว่า ไม่เคยคิด และไม่เคยทำเช่นนั้น กับวัตถุมงคลทุก ๆ รุ่นของหลวงปู่แม้แต่ครั้งเดียว  และจะไม่ทำตลอดไป

หลาย ๆ คน อาจจะยังไม่รู้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ครับ   ใครที่คิดไม่ดี  ทำไม่ดีกับวัตถุมงคลของหลวงปู่  ชีวิตจะพบกับความตกต่ำ  มีหลายท่านครับ  เคยเล่นพระดี มีคุณภาพ
แต่เริ่มคิดชั่วทำชั่วกับวัตถุมงคลของหลวงปู่  เพียงเพื่อเห็นแก่เงิน  ขายพระเก๊บ้าง  ของเสริมบ้าง   ยัดวัดบ้าง   ผมเห็นตกต่ำลงทุกคนเลยครับ     

***    โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านครับ   ***

ผมก็เชื่ออย่างนั้นเหมือนกันครับ ใครทำไม่ดีกับวัตถุมงคลของหลวงปู่ รับรองได้ ไม่มีเจริญครับ


จริงแน่นอนเลยครับ ใครคิดไม่ดี ทำไม่ดี กับพระของหลวงปู่ ติดลบล้านเปอร์เซ็นต์
( ถึงจะได้เงินนิดหน่อย แต่ได้บาปเยอะกว่าครับ )

ได้คุณarcaderp มาช่วยลงตัวอย่าง พระแท้ พระเก๊  ... ดีจริงเลยครับ ขออนุโมทนาด้วย


48ขอฝากประชาสัมพันธ์ด้วยครับ

ขอเชิญร่วมบุญโครงการจัดสร้างพระพุทธรูปแกะสลักภูผาที่ใหญ่ที่สุดในโลก

พระพุทธรูปแกะสลักภูผาใหญ่ที่สุดในโลกองค์นี้ กำลังจะมีการสถาปนาขึ้น โดยพระเทพสุวรรณโมลี (สอิ้ง สิรินฺนโท) เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี คณะสงฆ์ และศิษยานุศิษย์ ที่เล็งเห็นคุณูปการอย่างใหญ่หลวงหากการสร้างพระพุทธรูปองค์นี้สำเร็จ โดยมีพระนามว่า "สมเด็จพระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ" หรือ หลวงพ่ออู่ทอง มีขนาดความสูง 84 เมตร หน้าตักกว้าง 65 เมตร เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา และครองราชย์มายาวนานถึง 65 ปี (ในปี 2554) ขออนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้แด่ทุกท่านที่มีส่วนร่วม และขอขอบคุณ www.siamculture.in.th ที่ลงความเคลื่อนไหวของโครงการอย่างต่อเนื่อง


พระพุทธรูปแกะสลักภูผาใหญ่ที่สุดในโลก
ตามที่ครมเห็นชอบให้องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน)หรืออพท.ร่วมกับทางจังหวัดสุพรรณบุรี พัฒนาเมืองโบราณอู่ทอง อ.อู่ทอง ที่มีหลักฐานทางโบราณคดีว่าเคยเป็นเมืองหลวงอาณาจักรทวารวดีและศูนย์กลางดินแดนสุวรรณภูมิ โดยจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ สามารถสืบค้นเรื่องราวเกี่ยวกับการก่อกำเนิดของชนชาติไทย และศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ดินแดนสุวรรณนั้น
เมื่อวันที่ 27 พ.ค. นายสมศักดิ์ ภูรีศรีศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า ได้มีการกำหนดพื้นที่ที่จะสร้างอนุพุทธมณฑล ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี โดยพระเทพสุวรรณโมลี เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี จะทำการแกะสลักพุทธปุษยคีรุสุวรรณภูมิขนาดใหญ่ที่สุดในโลก หน้าตักกว้าง ๖๕ สูง ๘๔ เมตร ไว้เป็นมรดกคู่โลกตลอดกาล บริเวณหน้าผาวัดเขาทำเทียม(ภูผามังกรบิน) โดยจะขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเขาตะโกปิดทอง จำนวน 144 ไร่ และพื้นที่ในเขตวนอุทยานพุม่วง 333 ไร่ ซึ่งปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวแทบไม่มีสภาพความเป็นป่า เนื่องจากมีการสัมปทานระเบิดหินและมีประชาชนเข้าไปใช้ประโยชน์มาเป็นเวลานานแล้ว
นายสมศักดิ์ เปิดเผยอีกว่า ก่อนหน้านี้ กรมอุทยานแห่งชาติไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่เนื่องจากพื้นที่บางส่วนจัดตั้งเป็นวนอุทยานพุม่วงแล้ว ส่วนใหญ่ยังมีสภาพเป็นป่าไม้เบญจพรรณสลับป่าไม้จึงได้นำเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาชี้แจงให้อธิบดีกรมอุทยานฯทราบเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องเมื่อได้รับทราบข้อเท็จจริงแล้วอธิบดีกรมอุทยานฯก็ไม่ขัดข้องที่จะอนุญาตให้ใช้พื้นที่ดังกล่าว วันประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อครั้งที่ผ่านมา ( 20 พ.ค. 55)นายชุมพล ศิลปะอาชา รองนายกรัฐมนตรี ได้นำเรื่องนี้เสนอต่อที่ประชุมซึ่งได้รับความเห็นชอบจากครม.แล้ว ทำให้เรื่องนี้หมดปัญหา เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับความเป็นวนอุทยานจึงให้สำนักพุทธศาสนา ทำเรื่องขอใช้พื้นที่ไปยังกรมอุทานแห่งชาติ ขอเน้นใช้พื้นที่หมดสภาพความเป็นป่าและวนอุทยานไปแล้ว ในเนื้อที่ 145 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาตะโกปิดทอง 45 ไร่ และวนอุทยานพุม่วง 100 ไร่ ซึ่งทางกรมอุทยานฯรับปากในเบื้องต้นแล้ว ว่าจะอนุมัติให้ใช้ได้
ที่มา:ไทยรัฐหน้า 12 ประจำวันที่ 28 พ.ค.2555


คลิ๊กดูข้อมูลเพื่มเติมได้จากลิงค์นี้นะครับ

http://www.siamculture.in.th/worldbi...33cb3818bb7c57หน้า: 1 [2] 3 4 ... 11