มีใครบ้างที่ออนไลน์

แสดง
ผู้ใช้งาน เวลา ดำเนินการ
บุคคลทั่วไป 08:46:36 PM กำลังดูหัวข้อ 06 - วิชชาจรณสัมปันโน - ท่านพ่อลี ธมฺมธโร
บุคคลทั่วไป 08:45:17 PM กำลังดูหัวข้อ 06 - วิชชาจรณสัมปันโน - ท่านพ่อลี ธมฺมธโร
บุคคลทั่วไป 08:44:31 PM กำลังดูหัวข้อ ใครมีข้อมูลรุ่นนี้ช่วยกันให้ข้อมูลที หลวงปู่ทวด รุ่น หอระฆัง วัดวิมล จ.ร้อยเอ็ด
บุคคลทั่วไป 08:43:57 PM กำลังดูหัวข้อ โอวาทธรรม - หลวงปู่ผาง จิตตคุตโต
บุคคลทั่วไป 08:42:56 PM ไม่ทราบ
บุคคลทั่วไป 08:42:35 PM กำลังดูหัวข้อ กฏ กติกา มารยาท การใช้เว็บบอร์ด
บุคคลทั่วไป 08:41:32 PM กำลังดูหัวข้อ อบายภูมิ มหานรก ยมโลก
บุคคลทั่วไป 08:41:17 PM กำลังดูหัวข้อ 07 - ศูนย์พุทธโลก ที่เชื่อมสามัคคี และมีดีให้เขาฯ 2-พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต
บุคคลทั่วไป 08:39:58 PM กำลังดูหัวข้อ ตาวิเศษ - หลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ
บุคคลทั่วไป 08:37:42 PM ไม่ทราบ
บุคคลทั่วไป 08:37:11 PM กำลังดูหัวข้อ จิตปรุงแต่ง (อิสาน) 22 มิ.ย.41 - หลวงปู่ขาน ฐานวโร
บุคคลทั่วไป 08:35:55 PM กำลังดูหัวข้อ 06 - การพัฒนาบุคคล - พระอาจารย์ไมตรี ฐิตปัญโญ
บุคคลทั่วไป 08:34:28 PM กำลังดูหัวข้อ 06 - ตนเป็นที่พึ่งของตน - พระอาจารย์วัน อุตฺตโม
บุคคลทั่วไป 08:33:40 PM กำลังดูบอร์ด หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล
บุคคลทั่วไป 08:33:26 PM กำลังดูหัวข้อ เรื่องเล่า ประสบการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับวัตถุมงคลบารมีหลวงปู่หมุน
บุคคลทั่วไป 08:32:56 PM กำลังดูหัวข้อ ธรรมและปฏิบัติสมาธิภาวนา - 26 พย 30 - หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท
บุคคลทั่วไป 08:31:46 PM กำลังดูหัวข้อ 07 - เทศน์อบรม ณ วัดใหม่เสนานิคม ( 7 - 8 ธค 2518 ) - หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
บุคคลทั่วไป 08:31:44 PM กำลังดูหัวข้อ กายเคลื่อนไหวเห็นใจนึกคิด โดย หลวงพ่อเทียน
แสดง