ผู้เขียน หัวข้อ: คุณธรรมสามัคคี ๔ ข้อ - หลวงพ่อจรัญ ฐิตตธัมโม  (อ่าน 257 ครั้ง)

นายเสรี ลพยิ้ม

  • Administrator
  • คนของประชาชน
  • *****
  • กระทู้: 1219
  • Karma: +0/-0
    • ดูรายละเอียด
คุณธรรมสามัคคี ๔ ข้อ - หลวงพ่อจรัญ ฐิตตธัมโม

          ๑.ทานัง  ความเป็นผู้อัธยาศัย  อารีอารอบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เจือจานแก่กัน 
ตามกำลังของตน  อันนี้เป็นทางให้เกิดความสามัคคีประการหนึ่ง   ความเป็นคนใจจืดเหนียวแน่น 
เห็นแต่ประโยชน์ของตนฝ่ายเดียว  เป็นเหตุทำลายความสามัคคี

          ๒.เปยฺยวชฺชํ  ความเป็นผู้มีวาจาอ่อนหวาน  นุ่มนวลชวนดื่มไว้ในใจ 
ถึงแม้ว่าวาจาจะหยาบคาย  แต่เป็นเครื่องเตือนใจให้ประพฤติดี  วาจาเช่นนี้  ก็ควรดื่มไว้ในใจ 
อันนี้เป็นทางให้เกิดความสามัคคีประการหนึ่ง  การพูดเสียดสีกระทบกระทั่ง 
บริภาษให้บาดใจ  เป็นเหตุทำลายความสามัคคี

          ๓.อตฺถจริยา  ความประพฤติกิจ  ที่เป็นประโยชน์ต่อกัน
 คือความเป็นผู้โอบอ้อม  เห็นเขาได้ทุกข์ยากก็เอาใจช่วยและคอยถามข่าวคราวทุกข์สุขแห่งกันและกัน
สิ่งใดที่ควรแก่กำลังก็ช่วยเหลือไม่ดูดาย เห็นสิ่งใดผิดก็ช่วยตักเตือน ถ้าความเสื่อมเสียจะมีมาถึงก็ช่วยแก้ไขป้องกัน 
โดยเต็มกำลัง  อันนี้เป็นทางให้เกิดความสามัคคีประการหนึ่ง  ความดูดายเพิกเฉย 
ต่อผู้ตกอับหรือกลับซ้ำเติมส่งเสริมโทษภัย  เป็นเหตุทำลายความสามัคคี

          ๔.สมานตฺตตา  ความเป็นผู้มีตนเสมอ  คือเป็นคนมีมารยาทเรียบร้อย 
ไม่หยาบคาย  แม้จะมีโภคสมบัติ  และอำนาจคุณวุฒิ  วิทยาความรู้อย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี 
ก็ไม่ดูหมิ่นผู้อื่นว่าเลวทรามกว่าตนเกินไป  ประพฤติพอเหมาะแก่คุณสมบัติแห่งตน 
เป็นผู้คงที่ไม่เอียงเพราะอคติ  ผู้ใดประพฤติดีก็ชมตามความดี  ผู้ใดประพฤติทุจริตผิดจากครองธรรม
ก็ว่ากล่าวสั่งสอนตามความผิดของผู้นั้น  อันนี้เป็นทางให้เกิดความสามัคคีประการหนึ่ง
 ความเป็นผู้ถือตัวดูหมิ่นผู้อื่นเกินไปและประพฤติตนเอนเอียง 
ไม่เที่ยงธรรม  เป็นเหตุทำลายความสามัคคี

คุณธรรมสามัคคี ๔ ข้อ - หลวงพ่อจรัญ ฐิตตธัมโม