ผู้เขียน หัวข้อ: 013 - การละอาสวะด้วยการอบรม - พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์  (อ่าน 252 ครั้ง)

นายเสรี ลพยิ้ม

  • Administrator
  • คนของประชาชน
  • *****
  • กระทู้: 1219
  • Karma: +0/-0
    • ดูรายละเอียด
013 - การละอาสวะด้วยการอบรม (วิธีละอาสวะ ๗ ประการ หน้า 004 - 013)
พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์

ปัญหา ข้อที่ว่าอาสวะด้วยการอบรมนั้น หมายถึงการอบรมอะไร ?


พุทธดำรัสตอบ
“..... ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้
พิจารณาโดยแยบคายแล้ว เจริญสติสัมโพชฌงค์....
เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์
อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ
น้อมไปในความสละลง

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็อาสวะ และความเร่าร้อน
อันกระทำความคับแค้นเหล่าใด พึงเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้น
ผู้ไม่อบรมธรรมอันใดอันหนึ่ง อาสวะและความเร่าร้อน.... เหล่านั้น
ย่อมไม่มีแก่ภิกษุนั้น ผู้อบรมอยู่อย่างนี้

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อาสวะเหล่านี้เรากล่าวว่า
จะพึงละได้เพราะการอบรม”

สัพพาสวสังวรสูตร มู. ม. (๑๑-๑๘)
บ. ๑๒ : ๑๒-๒๐ ตท.๑๒ : ๑๒-๑๘
ตอ. MLS. I : ๙-๑๖

013 - การละอาสวะด้วยการอบรม (วิธีละอาสวะ ๗ ประการ หน้า 004 - 013)
พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์