ผู้เขียน หัวข้อ: สัปดาห์สงเสริมพุทธฯ วันอาสาฬหะ-เข้าพรรษา  (อ่าน 667 ครั้ง)

นายเสรี ลพยิ้ม

  • Administrator
  • คนของประชาชน
  • *****
  • กระทู้: 1219
  • Karma: +0/-0
    • ดูรายละเอียด
สัปดาห์ส่งเสริมพุทธฯ วันอาสาฬหะ-เข้าพรรษา

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เตรียมจัดงาน "อาสาฬหบูชา เพ็ญเดือน 8 เข้าพรรษา แรม 1 ค่ำ เดือน 8 นุ่งขาว รักษาศีล 5 ทุกวันพระ" งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2557

นายอภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2557 โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา สร้างความเชื่อมโยงระหว่างศาสนากับประชาชน รณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตระหนักถึงความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา

นอกจากนี้ ยังขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ ให้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม เช่น กระทรวงมหาดไทย โดยขอความร่วมมือประสานให้จังหวัดดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาระดับจังหวัด เพื่อกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรม กระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สถานศึกษาในสังกัดได้แต่งกายชุดขาวโดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา กลุ่มเยาวชนจิตอาสา โดยเข้าร่วม แสดงพลังเยาวชนในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ด้วยการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการศาสนาดำเนินการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา โดยในส่วนกลาง ร่วมกับวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ หน่วยงานในกระทรวงวัฒนธรรม องค์กรเครือข่ายเผยแพร่ศีลธรรม หน่วยเผยแผ่พุทธศาสนาในสถานศึกษา และชุมชนโดยรอบท่าพระจันทร์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์หล่อเทียนพรรษา 9 ต้น ฟังเทศน์มหาชาติ ณ วัดมหาธาตุยุวราช รังสฤษฎิ์ เขตพระนคร และในศุกร์วันที่ 11 ก.ค.2557 ที่พิพิธภัณฑ สถานแห่งชาติ พระนคร

จัดขบวนแห่เทียนพรรษา 9 ต้น ไปถวายพระอารามหลวง 9 วัด ได้แก่ วัดสระเกศ วัดปากน้ำ วัดบวรนิเวศวิหาร วัดสามพระยา วัดประยุรวงศาวาส วัดไตรมิตรวิทยาราม วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดสุวรรณาราม

ส่วนภูมิภาค กรมการศาสนาประสานขอความร่วมมือกับองค์กร เครือข่าย สถานประกอบการ ในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และมอบสำนักงานวัฒนธรรม รณรงค์ เชิญชวนทุกภาคส่วนของจังหวัดร่วมจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาสัปดาห์ส่งเสริมพระ พุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาในภาพรวมของจังหวัด และกรมการศาสนา ได้ร่วมกับจังหวัดต่างๆ สร้างความสัมพันธ์ต่างประเทศในมิติพุทธศาสนา 9 จังหวัด 12 ด่าน ระหว่างวันที่ 8-12 ก.ค.2557 ประกอบด้วย

1.งานสัปดาห์ "อาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา สานสัมพันธไมตรีมิติพุทธศาสนาระหว่างไทย-เมียนมาร์" ได้แก่ จ.ตาก จัดที่วัดไทยวัฒนาราม และบริเวณสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาร์ อ.แม่สอด, จ.ระนองที่วัดสุวรรณคีรีวิหาร ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง

2.งานสัปดาห์ "อาสาฬห บูชา และเข้าพรรษา สานสัมพันธไมตรีมิติพุทธศาสนาระหว่างไทย-ลาว" ได้แก่ จ.เชียงราย ที่วัดพระธาตุ ผาเงา อ.เชียงแสน, จ.น่าน ที่วัดพระธาตุแช่แห้ง อ.ภูเวียง, จ.หนองคาย ที่วัดโพธิ์ชัย อ.เมือง, จังหวัดบึงกาฬ ที่วัดสามัคคีอุปถัมภ์ อ.เมือง และวัดโพนไซ แขวงบอลิคำไซ ประเทศ สปป.ลาว

3.จัดงานสัปดาห์ "อาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา สานสัมพันธไมตรีมิติพุทธศาสนาระหว่างไทย-กัมพูชา" ได้แก่ จ.เลย ที่วัดลาดปู่ทรงธรรม อ.ท่าลี่, จ.ศรีสะเกษ ที่วัดไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์, จ.สระแก้ว สถานที่ที่วัดคลองหาด อ.คลองหาด วัดแสนสุข อ.อรัญประเทศ และวัดตาพระยา อ.ตาพระยา

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จึงขอเชิญชวนประชาชนแต่งกายด้วยชุดสีขาวปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชาตลอดอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา รักษาศีล 5 ตลอดพรรษา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เข้าวัดสวดมนต์เจริญภาวนา ปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ หล่อเทียน และถวายเทียนพรรษาที่วัดใกล้บ้าน และน้อมนำหลักธรรมทางศาสนาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพื่อความสุขของชีวิตตามวิถีชาวพุทธ


สอบถามรายละเอียดได้ที่
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โทร.0-2422-8811-16
www.dra.go.th, www.facebook.com/Drathai.gov
หรือสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด

ที่มา  วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ปีที่ 24 ฉบับที่ 8626 ข่าวสดรายวัน